مجموعه فیلمهای مستند متافیزیک و ماوراء الطبیعه

 

(پکیج سوم)

بدون زیرنویس و فقط زبان اصلی


شامل 45 فیلم

 

درباره نجوم و فضا و نظریه ابعاد
14 میلیارد سال تکامل کیهانی
داستان خلقت جهان


 

 فیلم مستند اسرار اینشتین

Einstein Revealed

 

فیلم مستند اسرار فرعون

Pharaoh's Secret

 

 فیلم مستند اسرار مار

Secrets Of The Serpent

 

 فیلم مستند بعد بعدی

Pass It On

 

فیلم مستند بررسی تله پاتی

Telepathy

 

فیلم مستند جادو و طلسمات

Craftwise

 

فیلم مستند نیروی ناشناخته

Unknown Force

 

فیلم مستند تاروت

The Tarot

 

فیلم مستند جهان روحانی - اسرار خدا

The Spiritual World

 

فیلم مستند ذهن یک قاتل زنجیره ای

Mind Of A Serial Killer

 

فیلم مستند سیاره مقدس

Sacred Planet

 

 فیلم مستند پس از زندگی

Afterlife

 

فیلم مستند رسوخ به رمز حیات

Cracking Code Of Life

 

فیلم مستند اسرار کودک وحشی

Secret Of The Wild Child

 

فیلم مستند روح ژن های شما

Ghost In Your Genes

 

فیلم مستند راز روح مار

The Spirit Of The Serpent

 

فیلم مستند صلیب تات

The Cross Of Thoth

 

فیلم مستند شفای بدن نورانی

Healing The Luminous Body

 

فیلم مستند علم راز

The Science Of The Secret

 

فیلم مستند قدرتهای ناشناخته

Unknown Powers

 

 فیلم مستند مغز

The Brain

 

فیلم مستند انجیل شیطان

 Devil's Bible

 

فیلم مستند حقیقت عدد 22

Trust 22

 

فیلم مستند اسرار سازمان سیا

CIA Secrets

 

فیلم مستند ایده بزرگ اینشتین

Einstein Big Idea

 

فیلم مستند قدم زدن بین جهان ها

Walking Between Worlds

 

فیلم مستند کلید رمزها

Keys To The Code

 

فیلم مستند یوفوها (موجودات فضایی)

UFOs Then And Now, Cause For Alarm

 

هتل اشباح

Haunted Hotel

 

فیلم مستند یوگا برای مبتدیان

Beginners Guide To Yoga

 

 

فیلم مستند اسرار جادوگران خیابانی

Street Magic Secrets

 

فیلم مستند حرکات جادویی دون خوان

Don Juan

 

فیلم مستند هنر، ذهن قدرت شفاگری هنر مقدس

Art Mind

 

فیلم مستند ارواح

The Ghosts

 

گشتار اسکاتلند

Murder At Stonehenge

 

فیلم مستند قدرت ماورا - اختفا در دریا

Beyond The Power Hiding In The Sea

 

فیلم مستند کعبه، خانه خدا

Inside Mecca

 

فیلم مستند

Peruís City Of Ghosts - Discovery Channel (1999)

 

فیلم مستند دختری در تابوت شیشه ای

The Girl In The Glass Casket (2011)

 

 

فیلم مستند مثلث برمودا

Drain The Bermuda Triangle - National Geographic (2014)

 

فیلم مستند شهرهای گمشده مصر

Egypt Lost Cities (2011)

 

فیلم مستند چشم انداز جنوب غرب از ققنوس

Paranormal South West Eye Of The Phoenix (2014)

 

فیلم مستند انجیل یهودا

The Gospel Of Judas (2006)

 

فیلم مستند پروژه زندگی پس از مرگ

The Life After Death Project (2013)

 

فیلم مستند زندگی چهار جادوگر

Magicians Life In The Impossible (2016)